1018 Intersectorale toegangspoort

01/12/2010
De intersectorale toegangspoort binnen de integrale jeugdhulp wordt tegen 2014 geïmplementeerd. Deze poort organiseert de
overgang van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp naar de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat adviseren op het concept vanuit het oogpunt van kinderen en jongeren.
Dit met bijzondere aandacht voor trajectbegeleiding, bemiddeling en toegang tot de jeugdrechter.