1303 Gemeentelijke Administratieve Sancties

03/04/2013
Tags:
gas

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie kortweg GAS werd eind jaren negentig in het leven geroepen  als instrument om overlast snel, efficiënt en daadwerkelijk het hoofd te bieden.  Binnen dit lokale veiligheidsbeleid vormen jongeren meer en meer een aparte doelgroep. Dat vertaalde zich in 2004 ook in de wetgeving zoals we die vandaag kennen. Jongeren tussen 16 en 18 jaar die overlast veroorzaken, kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete.

 
In het voorjaar van 2013 ligt een wetsvoorstel op tafel over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de
Gemeentelijke Administratieve Sancties. Dit in opvolging van de afspraken uit het federale
regeerakkoord van 2011-2014. Een aantal zaken zijn specifiek gericht op minderjarigen. De meest
opmerkelijke zijn:
- de leeftijdsgrens van 16 naar 14 jaar verlagen;
- de uitbreiding van het contigent ambtenaren dat vaststellingen kan doen;
- het optrekken van de geldboetes;
- het toepassingsgebied;
- de invoering van het plaatsverbod.
 
Een uitbreiding die Vlaamse Jeugdraad niet ziet zitten.