1609 Jongeren op de vlucht

12/05/2016

De Vlaamse Jeugdraad stelt vast dat veel jongeren zich zorgen maken over de situatie van mensen op de vlucht en in het bijzonder over het welzijn van vluchtende leeftijdsgenoten.

In hun thuisland zijn deze kinderen en jongeren blootgesteld aan oorlog en geweld, ze maakten een moeilijke overtocht en hier ondervinden ze opnieuw moeilijkheden.

In dit advies focussen we op het laatste gegeven: hoe kunnen we de situatie van deze jonge vluchtelingen in ons land verbeteren?

Als Jeugdraad vinden we ook  dat het internationaal politiek niveau dringend maatregelen moeten nemen om oorlogen en de inhumane behandeling van vluchtende mensen te stoppen.

We stelden dit advies op met medewerking van de jongeren van onze werkgroep vluchtelingen. Verder baseert dit advies zich op inputmomenten met jongeren op de vlucht en met experts.