1612 Advies Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid

11/10/2016

De Vlaamse Regering gaf haar goedkeuring aan het actieplan Vlaams gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Het plan, dat 24 acties telt, bouwt verder op de conceptnota voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De acties moeten volgende doelstellingen hebben: bijdragen tot Vlaamse visieontwikkeling, een betere ondersteuning en vorming van de vrijwilliger door meer afstemming en samenwerking en een plan van aanpak voor regulitis. 

Het actieplan omschrijft de verschillende acties per overheidsniveau (federaal, Vlaams, okaal). De Vlaamse Jeugdraad is positief over het actieplan, maar vraagt de Vlaamse Regering om in de eerste plaats te investeren in de afbouw van regulitis, een informatiecampagne over de sectoren heen & overleg met de federale overheid. Zo boekt Vlaanderen op korte termijn de meeste vooruitgang.