1614 Advies ontwerp BVR Lokaal-Provinciaal

16/11/2016
Recent werd het “decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid” twee maal gewijzigd. De Vlaamse regering heeft de bijhorende uitvoeringsbesluiten nu navenant gewijzigd. De Vlaamse Jeugdraad gaf reeds advies op deze wijzigingen. 
 
Het advies op de uitvoeringsbesluiten handelt dan ook over de inhoudelijke aanpassingen aan de prijs van jeugdgemeente/jeugdstad van Vlaanderen. We staan zeer positief tegenover deze prijs maar geven de Minister graag mee dat je ook de staat van het jeugdbeleid in de zwakste gemeente moet meten en ernaar handelen, wil je de sterkste een prijs geven. Anders creëer je een Mattheusefect.