1615 Advies ontwerp BVR Vlaams

16/11/2016
Eind 2016 werd het “decreet Vlaams jeugdbeleid” gewijzigd. De Vlaamse regering heeft de bijhorende uitvoeringsbesluiten nu navenant gewijzigd. De Vlaamse Jeugdraad gaf reeds advies op de eigenlijke wijzigingen in het decreet. De bijkomende aanpassingen in de uitvoeringsbesluiten zijn louter van technische aard en zorgen voor minder administratie. De Vlaamse Jeugdraad adviseert de wijzigingen dan ook positief.