1616 Conceptnota jeugdtoerisme

09/02/2017

Jaarlijks worden er door het jeugdtoerisme in Vlaanderen zo’n 3 miljoen overnachtingen gegenereerd, dat is meer dan 10% van het totale aantal toeristische overnachtingen1. Er op uit trekken met, voor en door jongeren zit ingebakken in ons jeugdwerk en is vaak een essentieel onderdeel van hun werking. 

De parlementaire conceptnota ‘betreffende een toekomstgericht beleid voor Toerisme voor Allen’, handelt over het totale sociaaltoerismebeleid van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Jeugdraad kreeg de adviesvraag binnen op 26 oktober 2016. Ze werd bekrachtigd op 1 februari 2017. Vanuit de jeugdsector zijn we tevreden dat sociaal toerisme een belangrijk onderwerp is voor de betrokken parlementsleden. Verder is het positief dat in de conceptnota het recht op vakantie opnieuw expliciet wordt verdedigd. Specifiek op het vlak van Jeugdtoerisme kennen we in onze contreien een zeer sterke traditie. We waarschuwen wel dat een jeugdtoerismebeleid dat op het kruispunt tussen toerisme en jeugdbeleid zit, voor ons een kracht is, en dat we dit dus willen behouden.