1617 Minidcreet |||

09/02/2017

Door de vernieuwde taakstelling van de provincies en de bijhorende wijziging in financiering, dienen twee ‘jeugddecreten’ aangepast te worden. De eerdere beslissing van de Vlaamse Regering om de provincies om de taken van de provincies inzake jeugd over te nemen, heeft ook decretale gevolgen. Om die reden werd de Vlaamse Jeugdraad op 30 november 2016 om advies gevraagd. Het betreft wijzigingen van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid en van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst Jeugdtoerisme.

De Vlaamse Jeugdraad adviseert deze wijzigingen als positief en vraagt verder betrokken te worden in de decretale uitrol van de overhevelingsoefening.