1706 Advies psychisch welzijn

12/05/2017

De Vlaamse Jeugdraad vraagt in dit advies een open blik en brede benadering rond psychisch welzijn. Want iedereen heeft een psychisch welzijn en het is een dagelijkse oefening om dit zo gezond mogelijk te houden.

We focussen niet op specifieke doelgroepen of diagnoses, maar vragen we aandacht voor het psychisch welzijn van alle kinderen en jongeren.Met dit advies willen we een appél doen op de Vlaamse overheid in haar geheel én op de brede samenleving. Zo wil de Vlaamse Jeugdraad de stem van jongeren maximaal laten weerklinken.

Het advies kwam tot stand na een participatief traject: Een online bevraging bij 1124 jongeren en een 10-tal focusgesprekken bij diverse groepen jongeren en organisaties. Voor onze bevragingen legden we focus op jongeren tussen 14 en 25 jaar. Tijdens het traject organiseerden we twee grote dialoogmomenten - KOP(OP)ZORGEN en KOPKLANKEN - tussen jongeren, beleidsmakers en experten om de signalen van jongeren te toetsen aan de praktijk en het beleid.

Onze resultaten werden verwerkt in de aanbevelingen rond het Europese Jeugdbeleid binnen hun participatiekader van'de gestructureerde dialoog'.

Lees meer