Adviezen

Het OESO-rapport ‘Recognition of Non-Formal and Informal Learning in Flanders (Belgium) geeft een overzicht van en een kritische reflectie over het EVC-beleid in Vlaanderen. Het OESOonderzoeksrapport is gebaseerd op een vooronderzoek uitgevoerd door CESOR. CESOR bracht in dit vooronderzoek het EVC-...
Kinderen, jongeren, hun organisaties en de trein… de Vlaamse Jeugdraad zet in het kader van de onderhandelingen over de beheersovereenkomst tussen de federale overheid en de NMBS de punten op een rij waardoor de relatie tussen de spoor- wegmaatschappij en de jeugdige consument verbeterd kan worden...
Als waakhond over de positieve beeldvorming van kinderen en jongeren, was de Vlaamse Jeugdraad onthutst over de berichten over de Mosquito en het groeiende gebruik in Nederland en Groot-Brittannië. We willen er snel op reageren om te voorkomen dat het systeem ook in België ingeburgerd zal raken...
De ledenvergadering van het European Youth Forum van 9 en 10 november 2007 keurde de ‘Resolution on an annual European Youth Capital’ goed. Met deze resolutie schaarde het European Youth Forum zich achter het principe van een Europese jongerenhoofdstad, naar analogie met de Europese culturele...

Pagina's