Adviezen

Het Vlaams mobiliteitsplan is de leidraad voor hoe we ons in de toekomst zullen verplaatsen. De Vlaamse Jeugdraad vraagt om in dit plan werk te maken van een duurzame en jeugdvriendelijke mobiliteit. Kortom een plan dat er voor zorgt dat kinderen en jongeren zelfstandig, veilig en op een leuke...
Openbaar vervoer is voor jongeren het middel bij uitstek om zich zelfstandig te verplaatsen. Het maakt deel uit van hun basismobiliteit. Daarom wil de Vlaamse Jeugdraad een optimale regeling voor deze groep. We zetten een reeks voorstellen op een rij om jongeren aangenaam, betaalbaar en makkelijk...
Minister Crevits werkt aan een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. Het beschrijft in hoofdlijnen de langetermijnvisie op duurzame mobiliteit. De Vlaamse Jeugdraad beantwoordt de adviesvraag over de missie en visie van het plan.
Minister Crevits werkt aan een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. Het beschrijft in hoofdlijnen de langetermijnvisie (2040) op duurzame mobiliteit. De Vlaamse Jeugdraad beantwoordt de adviesvraag over de beschikbare teksten van het eerste, informatieve deel van het plan.
Rijden onder invloed van alcohol blijft één van de belangrijkste problemen in verkeersveiligheid. Jongeren zijn hierbij één van de risicogroepen. De Vlaamse Jeugdraad doet voorstellen om dit gedrag te vermijden bij jongeren en volwassenen, met nadruk op de context en preventie.
Heel wat jongeren verplaatsen zich met de wagen. Bij de aankoop van een wagen hoort ook een autoverzekering. De premies voor jongeren zijn echter erg hoog. In het verleden deed de overheid inspanningen om dit binnen te perken te houden, maar deze lijken niet te werken. De Vlaamse Jeugdraad...
Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe werkt aan een wetsvoorstel waarin o.a. jonge, onervaren bestuurders een alcohollimiet van 0,2 promille wordt opgelegd. De Vlaamse Jeugdraad is er niet van overtuigd dat dit de beste beleidskeuze is. De Vlaamse Jeugdraad kan de verlaging van de...
Op 27 oktober 2009 diende Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken in bij het Vlaams Parlement. In dit beleidsdocument geeft de minister de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De...
Op het verkiezingscongres van de Vlaamse Jeugdraad , Klets! ’08, gaven de aanwezige jongeren aan dat het rijbewijs één van de thema’s is waar zij van wakker liggen. In het voorjaar agendeerden we dit thema binnen onze participatiestructuur AV²1, waar jongeren en jeugd-organisaties hun visie op het...
Een van de acties die de Vlaamse Regering in de beleidsrotonde mobiliteit van het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2006-2009 vooropstelt, is dat ze zal onderzoeken of module 10 van het mobiliteitsconvenant uitgebreid kan worden naar andere jeugdspecifieke plaatsen. Als lokale besturen op dit ogenblik module...

Pagina's