Adviezen

In Europa en in België worden jongeren vandaag geconfronteerd met een de facto positie waarin ze eerst ervaring moeten verwerven en connecties moeten opbouwen via één of verschillende stages om op die manier een betaalde job te vinden. In België loopt zo’n twee derde van de jongeren een stage, in...
De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Werk is van groot belang voor de persoonlijke ontplooiing en groei naar autonomie van jongeren. Maar jongeren springen niet in een wip van schoolbank naar werkvloer. Jongeren lopen structureel meer kans op werkloosheid en worden...
In januari 2013 startte een nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog, een initiatief van Europa om jongeren dichter te betrekken bij de uitwerking van het Europese Jeugdbeleid. Voor de periode januari 2013 - juni 2014 schoof Europa ‘sociale inclusie’ naar voor als onderwerp van deze dialoog. De...
Bijna alle jongeren doen vroeger of later een studentenjob en moeten zich dan houden aan de regels die daarrond bestaan. Maar hoe jongerenvriendelijk zijn de nieuwe voorwaarden voor vakantiewerk die vanaf 1 januari 2012 ingaan? Dit advies aan de overheid screent de nieuwe wetgeving rond...
De Europese Unie ging in januari 2010 een gestructureerde dialoog aan met haar jeugdige bevolking. In Vlaanderen heeft deze dialoog de vorm gekregen van “Jongerenambassadeurs voor werk”, georganiseerd door de Vlaamse Jeugdraad . De raad geeft de Europese aanbevelingen mee aan het Vlaamse beleid.
Ongeveer 4 op 10 uitzendkrachten is 25 jaar of jonger. 12% van de uitzendkrachten heeft een niet‐Europese etniciteit. De economische crisis heeft de situatie van deze uitzendkrachten grondig veranderd. De Vlaamse Jeugdraad en het Minderheden- forum schrijven een advies over interimarbeid vanuit de...
Op 26 oktober 2009 diende minister Philippe Muyters zijn beleidsnota’s Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten geeft de minister de grote strategische keuzen en opties van het beleid op de drie beleidsdomeinen voor de duur van de regeerperiode weer...
Het voorontwerp van decreet over afwisselend leren en werken is op 29 februari 2008 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Aan het voorontwerp van decreet gingen een discussienota en een conceptnota vooraf. De Vlaamse Scholierenkoepel werkte mee aan het advies over de discussienota “leren en werken...