Adviezen

De Vlaamse Jeugdraad vraagt in dit advies een open blik en brede benadering rond psychisch welzijn. Want iedereen heeft een psychisch welzijn en het is een dagelijkse oefening om dit zo gezond mogelijk te houden. We focussen niet op specifieke doelgroepen of diagnoses, maar vragen we aandacht voor...
Gratis water op muziekfestivals of gewoon overal? De Vlaamse Jeugdraad kreeg recent de adviesvraag of dit verplicht zou moeten worden. De Vlaamse Jeugdraad is voorstander van deze maatregel, maar alleen als dit niet enkel beperkt blijft tot muziekfestivals. Drinkwater is een basisrecht en dit moet...
Een mantelzorger is een persoon die niet professioneel, maar omwille van een sociale of emotionele band een zorgbehoevende persoon op regelmatige basis helpt en ondersteunt in het dagelijks leven. In juli ‘16 kreeg de Vlaamse Jeugdraad een adviesvraag op het Ontwerp van het Vlaams Mantelzorgplan...
De Vlaamse Jeugdraad stelt vast dat veel jongeren zich zorgen maken over de situatie van mensen op de vlucht en in het bijzonder over het welzijn van vluchtende leeftijdsgenoten. In hun thuisland zijn deze kinderen en jongeren blootgesteld aan oorlog en geweld, ze maakten een moeilijke overtocht en...
Vanuit onze brede en positieve visie op seksualiteit zien we de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren als een groeiproces waar steun en begeleiding bij horen in een positief én veilig klimaat. Met dit advies doet de Vlaamse Jeugdraad in samenwerking met verschillende partners concrete...
De intersectorale toegangspoort binnen de integrale jeugdhulp wordt tegen 2014 geïmplementeerd. Deze poort organiseert de overgang van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp naar de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat adviseren op het...
Op 26 oktober 2009 diende minister Vandeurzen zijn beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in bij het Vlaams Parlement. In dit beleidsdocument geeft de minister de grote strategische keuzen en opties van zijn beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De nota is de weergave van de visie...
Op 27 oktober 2009 diende minister Ingrid Lieten haar beleidsnota’s Media en Armoedebestrijding in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten geeft de minister de grote strategische keuzen en opties van het beleid op de twee beleidsdomeinen voor de duur van de regeerperiode weer. De nota’s...
Steeds meer jongeren verdienen al op jonge leeftijd hun eigen geld. Ze staan zelf in voor hun studies of kot, pikken in hun vrije tijd graag een concert mee of hebben de centen simpelweg nodig om op eigen benen te staan. Zeker in tijden van economische crisis halen jongeren ‘het vinden van een job...
De Vlaamse Jeugdraad brengt advies uit over het Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs 2008-2015. Jonge mensen hebben immers heel wat te vertellen over sigaretten, wiet, bier en alcoholpops. Over niet vermijden, toch beschermen en leren omgaan met. Over de grote verantwoordelijkheid en het...

Pagina's