Adviezen

De aanpak van armoede is een belangrijke prioriteit voor de Vlaamse Jeugdraad. Meer dan 10 % van de kinderen in Vlaanderen leeft onder de armoededrempel. Voor bepaalde categorieën, waaronder kinderen in gezinnen met een zeer lage werkintensiteit (66 %), in laagopgeleide gezinnen (40 %), of met een...
De Vlaamse overheid werkt vanuit haar visie op wonen het nieuwe Woonbeleidsplan uit. De Vlaamse Jeugdraad geeft met dit advies input voor een jeugdgericht woonbeleid met toekomstgerichte keuzes voor een kindvriendelijke woonomgeving en voor betaalbare woningen, ook voor jonge starters.