Adviezen

De Vlaamse Jeugdraad reageert met dit advies op de resultaten van de eenmeting lokaal jeugdbeleid. Het is een prioriteit van de Jeugdraad om het lokaal jeugdbeleid op te volgen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, versterken we onze aandacht op dit thema. Voor 2014 gaf het...
In mei 2016 sprak de Vlaamse Jeugdraad zich uit als voorstander van stemrecht op 16. Stemrecht, geen stemplicht We kiezen als Vlaamse Jeugdraad bewust voor stemrecht en geen stemplicht. Geen enkele jongere is dezelfde. Niet elke jongere voelt zich klaar om te gaan stemmen. De Vlaamse Jeugdraad is...
De Vlaamse Jeugdraad bracht in 2014-2015 een groep jongeren samen in het kader van de Gestructureerde Dialoog. Dit is een Europees project dat jongeren de kans gaf om deel te nemen aan een groot participatief proces dat plaatsvond over heel Europa. Achttien maanden lang gingen ze in debat met...
Het participatiedecreet heeft als doel om z oveel mogelijk burgers te laten ‘deelnemen’ en ‘deelhebben’ aan sport, cultuur en jeugdwerk in Vlaanderen. Het decreet ging van start in 2008, na 5 jaar was het tijd voor een evaluatie. In dit advies geeft de Jeugdraad zijn bedenkingen mee.
Jongeren willen gehoord worden! Ze willen hun visie delen met de beleidsmakers en betrokken zijn bij het beleid. Maar hoe moeten ze dit aanpakken? Hoe kunnen ze zelf participeren en zorgen voor échte participatie? Het traject Jongerenambassadeurs voor participatie’ heeft geprobeerd hierover...
Het decreet ‘houdende flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport, kortweg ‘participatiedecreet’, trad in 2008 in werking . De Vlaamse Jeugdraad biedt input voor de geplande evaluatie van het decreet in 2011.