Adviezen

Eind 2013 maakte De Ambrassade de resultaten bekend van een grootschalig onderzoek over het actueel fuifklimaat in Vlaanderen . Dit onderzoek peilde naar het belang en de betekenis van fuiven voor jongeren en ook naar de problemen die ze ervaren als fuifbezoeker en -organisator. Op basis van de...
De nota 'Doorgroeien in cultuur' zet de visie van beleidsmakers uit voor cultuureducatie voor volwassenen. Leren over cultuur kan overal, thuis, tijdens een uitstap. En dat geldt niet alleen voor -18-jarigen. Samen met de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Vlaamse...
Voor kinderen en jongeren verlagen specifieke maatregelen de drempel om een museum binnen te stappen. Vroeg in contact komen met cultuur verhoogt de cultuurparticipatie aanzienlijk in hun verdere levensloop. Naar aanleiding van de evaluatie en afschaffing van de 1-euromaatregel geeft de Vlaamse...
De Vlaamse jeugdraad ontving een adviesvraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers rond wetsvoorstellen m.b.t. ticketverkoop en doorverkoop voor evenementen. Als basis voor dit advies lanceerden we een online enquête en hielden enkele gesprekken met experts in ticketverkoop van kleinere...
De conceptnota tekent het beleid rond mediawijsheid uit voor de volgende jaren en gaat in op de rol die de Vlaamse overheid in dit beleidsdomein zal spelen. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op vraag van de Minister van Onderwijs en Jeugd en de Minister van Media.
Op 1 februari ontvingen de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), de Vlaamse Jeugdraad (VJR) en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een formele adviesvraag over een conceptnota cultuureducatie.1 In deze conceptnota tekenen de ministers Schauvliege en Smet vanuit de...
Op 10 juni 2011 keurde de Vlaamse regering de principes goed voor de reglementering van het maximale geluidsniveau op muziekevenementen. Deze principes worden uitgewerkt in een besluit van de Vlaamse regering. De Vlaamse Jeugdraad schrijft een advies op dit besluit met bijzondere aandacht voor de...
Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering ‘Kunst verandert!’ goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse Jeugdraad beantwoordt de adviesvraag van minister Pascal Smet.
Op 19 januari 2011 lanceerde minister Schauvliege een voorstel voor een Vlaamse reglementering betreffende een nieuwe geluidsnorm voor elektronisch versterkte muziek. De Vlaamse Jeugdraad schrijft een advies met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de kleine en occasionele organisatoren.
Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota’s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten geeft de minister de grote strategische keuzen en opties van het beleid op de twee beleidsdomeinen voor de duur van de regeerperiode weer. De...

Pagina's