Adviezen

Elke dag verdwijnt er 6 hectare aan open ruimte in Vlaanderen. Dat zijn 9 voetbalvelden per dag, of elke twee maand en tien dagen een oppervlakte zo groot als het stadscentrum van Leuven. Die open ruimte is nochtans belangrijk: als buffer tegen de klimaatverandering, als bron van biodiversiteit en...
“Aandacht voor stedelijkheid wordt extra criterium bij het geven van subsidies aan jeugdorganisaties” De Vlaamse Regering wil rekening houden met een extra beoordelingscriterium bij het beoordelen van subsidies voor jeugdorganisaties. Voortaan zullen deze organisaties extra worden beoordeeld op de...
De Gemeentelijke Administratieve Sanctie kortweg GAS werd eind jaren negentig in het leven geroepen als instrument om overlast snel, efficiënt en daadwerkelijk het hoofd te bieden. Binnen dit lokale veiligheidsbeleid vormen jongeren meer en meer een aparte doelgroep. Dat vertaalde zich in 2004 ook...
De Vlaamse Regering werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het beschrijft de langetermijnvisie op ruimtelijke ordening. De Vlaamse Jeugdraad geeft advies op het groenboek vanuit de blik van kinderen, jongeren en hun organisaties.
Kinderen, jongeren en hun organisaties zijn belangrijke gebruikers van de (openbare) ruimte. In dit advies doet de Vlaamse Jeugdraad aanbevelingen om de positie van kinderen en jongeren bij ruimtelijke planningsprocessen te versterken.
Naar aanleiding van de voorstellen tot wijziging van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) geeft de Vlaamse Jeugdraad proactief advies vanuit de leefwereld van jongeren.
De Vlaamse Jeugdraad bekijkt de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen tot 2012 door de bril van kinderen, jongeren en hun organisaties. In dit advies leest u onze opmerkingen.
Voor kinderen en jongeren is het buitengebied met zijn open en groene ruimte onmisbaar. Kinderen en jongeren hebben behoefte aan toegankelijke ruimte om te spelen, af te spreken met vrienden, activiteiten te organiseren, rond te hangen,… Uit divers onderzoek blijkt dat ‘buiten spelen’ een positief...
Voor kinderen en jongeren is het buitengebied met zijn open en groene ruimte onmisbaar. Kinderen en jongeren hebben behoefte aan toegankelijke ruimte om te spelen, af te spreken met vrienden, activiteiten te organiseren, rond te hangen,… Uit divers onderzoek blijkt dat ‘buiten spelen’ een positief...
Voor kinderen en jongeren is het buitengebied met zijn open en groene ruimte onmisbaar. Kinderen en jongeren hebben behoefte aan toegankelijke ruimte om te spelen, af te spreken met vrienden, activiteiten te organiseren, rond te hangen,… Uit divers onderzoek blijkt dat ‘buiten spelen’ een positief...

Pagina's