Adviezen

De kansen die jongeren en jeugdwerkers krijgen door deel te nemen aan internationale uitwisselingsprogramma’s zijn voor de Vlaamse Jeugdraad erg belangrijk. We brachten al in 2004 een advies uit over dit onderwerp. Nu 10 jaar later is de titel van dit advies, “Weg met die wettelijke obstakels”, nog...
Het uitvoeringsbesluit regelt de projectsubsidies voor ontwikkelingseducatie en brengt enkele wijzigingen aan in het besluit over de financiering van stages bij internationale organisaties. De Vlaamse Jeugdraad adviseert op dit besluit.
Op 23 november 2011 kwam de Europese Commissie met het voorstel Erasmus for All. Een gemeenschappelijk programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. De Vlaamse Jeugdraad geeft aanbevelingen voor verbeteringen van het voorstel van de Europese Commissie.
De Vlaamse Regering heeft een nieuwe regeling ontworpen over de financiering van stages in internationale organisaties. Jongeren zijn de voornaamste doelgroep van het besluit.
In 2010 is het Europese programma Youth in Action halfweg. Het programma wordt door de Europese Commissie geëvalueerd. De Vlaamse Jeugdraad geeft zijn aanbevelingen mee voor de ontwikkeling van een opvolger van Youth in Action vanaf 2014.
De Europese Commissie (EC) lanceerde op 27 april 2009 Een EU‐strategie voor jongeren – Investeringen en empowerment, een voorstel voor een nieuw kader voor Europese samenwerking inzake jeugd. Dit voorstel is een aanzet om het jeugdbeleid in de lidstaten verder te stimuleren en op elkaar af te...
Dit advies kadert in het hele proces dat in gang gezet werd door het Witboek Een nieuw elan voor Europa’s jeugd. Op 21 november 2001 werd deze basis voor een Europees jeugdbeleid door de Europese Commissie (EC) goedgekeurd. De Raad volgde op 27 juni 2002 met een Resolutie die dit nieuwe kader voor...
Bij heel wat internationale organisaties kan je als student of pas afgestudeerde stage lopen. Die stages zijn vaak onbetaald, waardoor sommige jongeren noodgedwongen afhaken. Daarom heeft de Vlaamse overheid het financieringsprogramma voor jongerenstages bij internationale organisaties in het leven...
In 2009 wordt er een nieuw kader voor het Europese jeugdbeleid gelanceerd. De afgelopen jaren waren de instrumenten van het Europese jeugdbeleid de dragers van het gevoerde beleid. Een evaluatie van de instrumenten geeft een aanzet voor het nieuw te ontwikkelen jeugdbeleid. De instrumenten waarvan...
De European Youth Foundation (EYF) is het fonds van de Raad van Europa dat een belangrijke rol speelt voor internationale non-gouvernementele jeugdorganisaties door de financiële ondersteuning van hun activiteiten en projecten. Het fonds haalt zijn geld uit de verplichte jaarlijkse financiële steun...

Pagina's