Adviezen

Al geruime tijd wordt het maatschappelijk debat overheerst door de problematiek en aanpak van ‘gewelddadige radicalisering’ in onze samenleving. De Vlaamse Regering stelde in april 2015 een Actieplan op ‘ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme’. In...
De Algemene Vergadering van de Vlaamse Jeugdraad stelde in juli de vraag om dit thema op te nemen n.a.v. de beslissing van de Antwerpse Athenea. Het verdere verloop van dit debat en de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) om een algemeen verbod in te voeren, versterkten de...
Het Generatiepact van 2005 was voor de Vlaamse Jeugdraad de directe aanleiding om intergenerationele solidariteit (IGS) als thema op te pikken. In dit pact werden maatregelen uitgewerkt voor jongeren en ouderen. Maar jong noch oud werden hierin gehoord. Hoewel we niet mee aan tafel mochten schuiven...