Adviezen

De Vlaamse Overheid moet inspanning leveren op het vlak van CO²-reductie in functie van de Europese Klimaatdoelstellingen van 2020. Deze reductie kadert in het klimaatakkoord van Parijs van 2015. Ook de beleidsdomeinen Cultuur en Jeugd moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De Vlaamse Regering...
In 2000 namen de lidstaten van de Verenigde Naties, op basis van de Mileniumverklaring, Mileniumdoelstellingen aan. Deze doelstellingen zouden in 2015 behaald moeten zijn. Vooral op gebied van duurzame ontwikkeling, onderwijs, kinderoverleving, moedersterfte, sanitaire voorzieningen en HIV is het...
Jongeren erkennen de noodzaak van duurzame consumptie, en zijn ook bereid om duurzamer te consumeren. De Vlaamse Jeugdraad vraagt een uitgewerkt kader/overheidsbeleid om duurzame consumptie te promoten. Op deze manier moet het voor mensen eenvoudiger worden om te kiezen voor de meest duurzame...
In juli 2006 keurde de Vlaamse Regering haar eerste Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO) goed. Deze strategie “Samen grenzen ver‐leggen” is een coördinerend document en geeft een visie en een aantal basisprincipes weer voor het beleid van duurzame ontwikkeling. De Strategie liep van 2006...
Energie en de toekomst of de toekomst van energie? Wat vinden jongeren belangrijk als het over energie gaat? Hoe zien zij de toekomst van hun energie? En wie moet wat doen om dit alles te bereiken? Deze vragen stonden centraal binnen KRAS editie 2008, een project van jeugddienst Globelink. 1. 700...
De Commission on Sustainable Development (CSD) is in 1992 opgericht, als resultaat van een VN-top over milieu en ontwikkeling en is verantwoordelijk voor de uitvoering van internationale afspraken op het gebied van mondiale duurzame ontwikkeling, namelijk: Agenda 21, de Rio Declaration en het...