Adviezen

Minister van Media Ingrid Lieten vroeg de Vlaamse Jeugdraad om advies met betrekking tot de nieuwe beheersovereenkomst voor de openbare omroep VRT. De raad brengt advies uit vanuit het oogpunt van kinderen en jongeren. Hierbij legt de Vlaamse Jeugdraad de klemtoon op het aanbod en aan bod komen,...
Vlaamse kinderen en jongeren zijn graag en veel online en mobiel, maar soms worden ze slachtoffer of zijn ze dader van cyberpesten en cyberhate. De Vlaamse Jeugdraad roept beleidsmakers op om oog te hebben voor deze problematiek en reikt in dit advies oplossingen aan.
De dubbelzinnige en vrij ongenuanceerde beeldvorming in de publieke opinie en het politiek discours over jongeren en gaming, is de aanleiding voor dit advies. Het maatschappelijk debat en de publieke opinie richten zich vooral op de gewelddiscussie, de verslavingsproblematiek, de moral panic en de...