Ja, ik ben feminist. En jij?

Frédéric Piccavet, Europees jongerenvertegenwoordiger, komt uit de kast als feminist. Op Internationale Vrouwendag schrijft hij een brief naar alle mannen en vraagt hij hen samen met vrouwen op te komen voor vrouwenrechten. “Feminisme gaat niet om het begraven van je mannelijkheid. Feminisme is het idee dat we allemaal vrijer zullen zijn eens vrouwen dezelfde rechten en plaats in de maatschappij hebben als mannen.”
 
Beste mannen,
 
Ik maan jullie aan de stellingenoorlog te verlaten. Laten we stoppen met af te geven op feministen die zogezegd allemaal mannenhaters en agressieve vrouwen met een kort lontje zijn. Ook wij hebben een rol te spelen vandaag. Het wordt tijd om onze verantwoordelijkheid op te nemen. Meer zelfs: het is nu aan ons. Vrouwen eisen al jarenlang verandering. Vijftig procent van de bevolking heeft het licht al gezien. Laten we niet koppig achterblijven.
 
Ja, er bestaan vrouwen die om de twee zinnen oh my god krijsen en op straat rondlopen in dingetjes waar ze continu door nagefloten worden. Sommige mannen denken dat die vrouwen ervan houden om als vleeswaren gekeurd te worden.
 
En ja, er bestaan mannen die hun mannelijkheid recht evenredig koppelen aan hun spiermassa. Ze laten zich denigrerend, stigmatiserend en seksistisch uit over het andere geslacht, net omdat veel van hun geslachtsgenoten hetzelfde doen. Ze hebben het gevoel dat dit van hen verwacht wordt.
 
Gendernormen
 
Dit soort vrouwen en mannen bestaan en vormen een deel van de maatschappij. Er zijn veel soorten van ons. Gelukkig maar. Toch kan ik er niet omheen hoezeer het beeld dat mannen en vrouwen van zichzelf en elkaar hebben, en dat ook ik van mezelf heb, bepaald wordt door wat de samenleving als correct ziet. Die samenleving gaat nog steeds uit van een aantal gender(stereo)typerende kenmerken. Jij bent dit geslacht dus jij gedraagt je naar deze gendernorm. Sommigen gaan daar heel ver in en gedragen zich als stereotype vrouw of man. Anderen wijken net wat af, soms tot op het punt dat er getwijfeld wordt over de geaardheid.
 
Het maakt voor mij duidelijk dat vrouwen en mannen tot op vandaag gevormd worden door wat we als samenleving als normaal zien. Meer nog, genderstereotypes zorgen ervoor dat de twee geslachten niet gelijk behandeld worden. Aan mannelijke kenmerken wordt nog te vaak meer waarde gehecht dan aan vrouwelijke. Het resultaat: een genderongelijke samenleving.
 
Als mannen gaan we vaak te licht over welk effect dit heeft, niet enkel op ons persoonlijk leven, maar ook op het professionele vlak. Het is vandaag zo dat vrouwen nog te vaak door mannen enkel bekeken worden door hoe ze eruitzien en minder door wie ze zijn. Het is vandaag zo dat meer mannen een hoge positie bekleden doordat onze volledige organisatiecultuur binnen bedrijven en maatschappij erop gericht is om stereotype mannelijke kenmerken te bevoordelen boven vrouwelijke. Het is vandaag nog steeds zo dat Belgische vrouwen tot 14 maart moeten werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden.
 
Je Suis Feminist
 
Wel, daar pas ik voor. Als jongere, als burger, als man. Ik vind het niet correct dat het andere geslacht nog steeds op een politiek, economisch en sociaal minderwaardige manier wordt behandeld dan mijn geslacht. En het is tijd dat ook wij, mannen, inzien dat het niet enkel aan de vrouwen is om hier iets aan te doen. Het zijn wij, mannen, die de voorbije decennia te vaak overal de touwtjes in handen hadden. Het zijn dan ook wij, mannen, die bij uitstek de middelen in handen hebben om samen met de vrouwen te werken aan een meer genderevenwichtige samenleving. Want net zoals kinderrechten niet enkel verdedigd worden door kinderen zouden vrouwenrechten niet enkel en alleen verdedigd moeten worden door vrouwen.
 
Dus ja. Noem me gerust een feminist. Of een femanist. Niet omdat vrouwen vanuit een slachtofferrol geholpen moeten worden door mannen. Niet omdat vrouwen per se een interessantere visie hebben op de wereld. En niet omdat ze meer waard zijn dan mannen. Wel omdat na vijftig jaar burgerrechtenbewegingen vrouwenrechten nog steeds te vaak rechten zijn waarmee we dwepen in de theorie maar niet omzetten in de praktijk. En omdat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. Punt.
 
Onze rol als man
 
Genoeg toogpraat nu. Laten we onze rol gaan spelen. Vrouwen namen het voortouw. Zij zijn het voorbeeld. Laten we proberen om niet te reageren vanuit onze mindere kantjes. Vanuit betweterig machogedrag of assertief haantje-de-voorste gewauwel. Want nee, feminisme komt niet je mannelijkheid begraven. Feminisme is ook voor ons nodig. Het kaart het volledige gendersysteem aan en zadelt zowel vrouwen als mannen met een hele boel stereotypes waar zowel zij als wij aan moeten voldoen. Feminisme is tenslotte het idee dat we allemaal vrijer zullen zijn eens vrouwen dezelfde rechten en plaats in de maatschappij hebben als mannen.

Disclaimer

De blogberichten op de blogpagina Vlaamse Jeugdraad zijn persoonlijke verslagen, impressies, meningen en reacties van jongeren uit Vlaanderen.

Via deze blog geeft VJR een platform aan de stem van jongeren in zijn puurste vorm. Meningen die geuit worden in deze blogposts zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van Vlaamse Jeugdraad. Vlaamse Jeugdraad is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.