Nieuws

Al twintig jaar reikt de Schwarzkopfstichting de titel "Young European of the Year" uit. Met deze titel worden jongeren die zich op het Europees niveau zeer verdienstelijk maakten in de bloemetjes...
De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Werk is van groot belang voor de persoonlijke ontplooiing en groei naar autonomie van jongeren. Maar jongeren springen niet in...
Stemrecht vanaf 16: tot nu toe voer voor debat & opinie, maar binnenkort misschien realiteit. Binnenkort bespreekt het Vlaams Parlement het kiesdecreet: een unieke kans om stemrecht in te voeren voor 16- en 17-jarigen.
Hoe moeten we efficiënter omspringen met onze schaarse ruimte? Eerder dit jaar keurde de Vlaamse Jeugdraad een advies goed rond het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen . Op 5 april bezochten de...
Dat er vanaf 1 juni een nieuwe rijexamen ingaat, is veel jongeren vast niet ontgaan. Maar na duidelijkheid over dat nieuwe rijexamen is er ook informatie in de maak over de geplande hervorming van de...

Pagina's