Beslissing in dossier GESCO-regularisering

18/01/2017Tags: GESCO, Gatz, middelen, subsidie, Sociare

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste eind 2016 om de geregulariseerde gesco-middelen voor de verschillende organisaties toe te voegen aan hun decretale subsidie-enveloppes. De middelen voor de organisaties zonder decretale erkenning worden op een termijn van twee jaar uitgedoofd.


Na de algemene gesco-regularisatie in 2015 kende Minister Gatz, ter overbrugging, in 2016 een voorlopige subsidie toe aan alle organisaties met voormalige gesco’s ter waarde van 95% van de loonpremie en 95% van de rsz-korting van de ingevulde posten in 2014. Op de laatste minsterraad van 2016 werd beslist over een definitieve regeling voor de gesco-regularisatie in o.a. de jeugdsector.

Vanaf 2017 worden de verschillende geregulariseerde gesco-middelen gefaseerd toegevoegd aan de reguliere decretale subsidie enveloppes voor de verschillende beleidsdomeinen. Dit betekent dat de middelen behouden blijven gedurende de volgende beleidscyclus, maar in de cycli daarna wel in rekening worden gebracht bij de beoordeling van de totale subsidie-enveloppe. Aangezien we in de jeugdsector net allemaal een beleidsnota indienden, wil dit voor ons zeggen dat de gesco-middelen vanaf 2018 toegevoegd zullen worden aan de totale subsidie-enveloppe. In 2017 loopt de huidige voorlopige subsidie gewoon door.

Bij die organisaties waarbij geen link kon worden gemaakt met de decretaal erkende organisaties past de Minister een uitdoofscenario toe. In 2017 ontvangen deze organisaties nog 66% van de toegekende middelen in 2016. In 2018 nog 33%. Vanaf 2019 is er geen subsidiëring meer voorzien.

Elke organisatie heeft normaal een brief ontvangen van de administratie met meer uitleg over hun specifieke situatie. 

Meer informatie op de website van Sociare of bij Ellen De Boeck, ellen.deboeck@ambrassade.be