De Vlaamse Jeugdraad stemt het advies 'Toegang tot werk'

18/04/2017Tags: jobs, #werkgroep werk, #WatWerkt, #wegnaarwerk, onderwijs, discriminatie, arbeidsmarkt, VDAB, arbeidsbemiddeling, ondernemen, Europese jeugdgarantieregeling

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Werk is van groot belang voor de persoonlijke ontplooiing en groei naar autonomie van jongeren. Maar jongeren springen niet in een wip van schoolbank naar werkvloer. Jongeren lopen structureel meer kans op werkloosheid en worden vaker tewerkgesteld in tijdelijke statuten. Zaken die wel vaker cijfermatig vanuit werkgevers- of beleidsperspectief aangekaart worden. Maar de stem van jongeren  is opvallend afwezig in de debatten over werk.

Tromgeroffel ... Het advies werk is daar!

De Vlaamse Jeugdraad boog zich de laatste drie jaar over deze problematiek. We gingen, samen met De Ambrassade, op zoek naar oplossingen en beleidsvoorstellen. We zijn dan ook trots te kunnen aankondigen dat de Vlaamse Jeugdraad een advies ‘Toegang tot werk’ heeft gestemd. Het advies kwam er door een lang participatief traject waarbij de stem van jongeren én hun organisaties werd gehoord.

Het advies focust op de deelthema’s die specifiek gaan over jongeren en de toegang tot werk en op beleidslijnen die een duidelijke implicatie hebben voor jongeren. Zo willen we prioritair werk maken van de hoge jeugdwerkloosheid met een focus op NEETs via o.a. eerlijke kansen op de arbeidsmarkt, een goede implementatie van de Europese jeugdgarantieregeling, de voorbereiding in het onderwijs, toegankelijke jongereninformatie en arbeidsbemiddeling die meer op jongerenmaat is.

Enkele hoogtepunten uit het participatieve traject

  • De Ambrassade lanceerde, in samenwerking met VDAB en jeugdwerkpartners, het project #WatWerkt dat uitmondde in een interactief verhaal en sociale media campagne over vier jongeren die getuigen over de zoektocht naar hun droomjob. Om tot deze online campagne te komen werden maar liefst 100 jongeren bevraagd over hun zoektocht naar werk.
  • De Ambrassade voerde een belevingsonderzoek ‘De weg naar kwaliteitsvol werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer dat participatief met jongeren tot stand kwam. Dit onderzoek geeft inkijk in hoe jongeren deze transitie beleven en is een urgente oproep voor onderwijs, beleidsmakers, arbeidsbemiddelaars, werkgevers en andere actoren op het terrein.
  • De werkgroep werk van de Vlaamse Jeugdraad, bestaande uit jonge vrijwilligers, organiseerde het event ‘Diversity Works’ over de positieve meerwaarde van etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer.
  • De Vlaamse Jeugdraad engageert zich binnen het platform ‘Praktijktesten.Nu’ en ijvert zo mee voor het invoeren van praktijktesten als instrument om de bestaande anti-discriminatiewetgeving te handhaven.

Meer informatie

Op zoek naar meer informatie over jongeren & werk? Of over het werk dat de Vlaamse Jeugdraad al deed rond dit thema?