GAS naar Grondwettelijk Hof

20/11/2013Tags: gas

De Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten, i.s.m. de Ligue des droits de l’hommes, dienden op 20 november 2013 elk een verzoekschrift in tot vernietiging van de vernieuwde GAS-wet. Deze wet werd eind mei (quasi) unaniem goedgekeurd in het Parlement, ondanks hevig protest van het middenveld. De vernieuwde GAS-wet druist regelrecht in tegen fundamentele rechtsbeginselen, zoals geformuleerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en valt ook niet te rijmen met het Kinderrechtenverdrag. Het Grondwettelijk Hof dient zich nu te buigen over de omstreden GAS-materie.

Beide verzoekschriften maken duidelijk dat de vernieuwde regelgeving op heel wat vlakken spaak loopt. Het Grondwettelijk Hof krijgt nu de kans het kader te schetsen waarbinnen een systeem van gemeentelijke administratieve sancties voor haar kan. Indien het Hof de federale wetgever op een aantal punten terugfluit, dan heeft dat uiteraard gevolgen voor de lokale GAS reglementen. Deze laatste zullen zich weer in lijn moeten stellen met de aanpassingen aan de federale GAS-wet.

Op deze Internationale Dag van de Rechten van het Kind ondersteunde een ruime delegatie van het middenveld deze nieuwe stap  in de strijd tegen de vernieuwde GAS-wetgeving met een symbolische actie aan het Poulaertplein in Brussel.