Interational Interns Day

10/11/2017

Vandaag is het International Interns Day. Over heel Europa vragen jongeren, jeugdorganisaties, bedrijven en beleidsmakers extra aandacht voor de positie van stagairs. Ook de Vlaamse Jeugdraad steunt deze strijd voor een betere positie voor jonge stagairs. In oktober keurden we ons advies over onbetaalde stages buiten de opleiding goed. Het volledige advies kan je hier lezen: https://vlaamsejeugdraad.be/advies/1711-advies-onbetaalde-stages-buiten-de-opleiding.

De Vlaamse Jeugdraad eist een sterk optreden tegen de steeds groter wordende praktijk van onbetaalde stages. Op dat vlak is België de slechtste leerling van de Europese klas. In geen enkel ander land in Europa lopen er meer onbetaalde stagairs rond dan in België.

 

                                                                             

Het European Youth Forum, de Europese koepel van jeugdraden en jeugdorganisaties, trekt al jaren ten strijde voor kwaliteitsvolle stages. Ook vandaag op de International Interns Day trekken zij nogmaals aan de alarmbel. Zo werd dit jaar de Belgische staat aangeklaagd voor het bestaan van onbetaalde stages in België. De strijd zal dus ook na vandaag verder gaan. 

Ook de Vlaamse Jeugdraad zal deze problematiek  alle niveaus aanklagen. Want met onbetaalde stages sluiten we een grote groep jongeren uit van de arbeidsmarkt. Enkel die jongeren die zich het kunnen veroorloven om buiten hun opleiding gratis te werken krijgen nog toegang tot bepaalde jobs. Deze ongelijkheid is voor de Vlaamse Jeugdraad onaanvaardbaar. Dit klaagt onze Europees Jongerenvertegenwoordiger Frédéric Piccavet aan in zijn blog vandaag op onze website: https://vlaamsejeugdraad.be/blog/verbied-onbetaalde-stages-buiten-de-opl...

Gisteren trapten we de kiesweek van de Vlaamse Jeugdraad af. Het thema werk staat nog steeds hoog op de agenda en is één van de tien thema’s die het tot de Shortlist schopte. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt blijft een aandachtspunt en stages spelen hierin een belangrijke rol. Nog de hele week tot en met 15 november kan iedere jongere in Vlaanderen stemmen voor deze thema’s via https://vlaamsejeugdraad.be/stem