Maand van de waarheid voor jeugdwerk

31/08/2017Tags: Jeugdwerkwerkt, begroting, begrotingdsonderhandlingen, 7 miljoen

Als jeugdwerk gaven we dit voorjaar een duidelijke boodschap aan de Vlaamse Regering: geef ons de nodige middelen om onze ambities & dromen waar te maken. 75 organisaties onderschreven het pamflet 'Jeugdwerk werkt' waarin we om 7 miljoen euro extra vragen om te investeren in kinderen en jongeren. September wordt de maand van de waarheid. We brengen je even weer helemaal up to date: wat is er beloofd en wat staat er op het programma voor #JeugdwerkWerkt?!

Een hete jeugdwerkzomer

Net voor de jeugdwerkzomer van start ging kregen we een eerste voorzichtig positieve boodschap van onze Vlaamse ministers. In de Commissie Binnelands Bestuur (26/06) toonde minister Gatz zich strijdvaardig en beloofde zich letterlijk dubbel te plooien tijdens de begrotingsgesprekken die begin september plaatsvinden. Verschillende politieke partijen steunden onze minister openlijk. Lees hier het verslag van de commissie of herbekijk de commissie in kwestie (vanaf 01:04).

Toch houden vele organisaties hun hart vast voor de regeringsonderhandlingen. Zonder extra middelen moeten zij straks keiharde keuzes maken. Lejo vzw getuigde in De Standaard (24/07) over de preciaire situatie van hun organisatie. Awel vzw trok al meermaals (ook in de media) aan de alarmbel. Op 30/09 kregen zij gehoor in het Nieuwsblad met hun noodkreet om meer vrijwilligers en financiële middelen. Ook al beloofde de minister eerder openlijk om meer middelen voor Awel, toch is het voor de vzw bang afwachten of de centen er in september ook daadwerkelijk komen.Ook al beloofde de minister eerder openlijk om meer middelen voor Awel, toch is het voor de vzw bang afwachten of de centen er in september ook daadwerkelijk komen.

September: de maand van de waarheid

Op 15 september krijgen alle organisaties onder het decreet kinder- en jeugdrrechtenbeleid te horen met welk bedrag zij de komende beleidsnota moeten waarmaken. De minister verdeelt op dat moment de bestaande pot van 28 miljoen euro over alle organisaties. Hij kan op dat moment nog geen extra middelen verdelen. Daarvoor heeft hij de steun nodig van zijn collega's.

Tussen midden en eind september debateert de Vlaamse Regering over de grote budgetten: welke pot gaat omhoog, op welke post wordt bespaard. Het is in deze periode dat onze minister & zijn collega's zich dubbel gaan plooien voor het jeugdwerk, of dat althans beloofden. Wij vragen hen om 7 miljoen extra te voorzien voor de jeugdwerksector. Eind september krijgen we definitief te horen hoe hard de Vlaamse ministers voor het jeugdwerk hebben gestreden. Op die dag wordt de septemberverkaring gepresenteerd. Minister-President Geert Bourgeois kondigt dan aan welke keuzes de Vlaamse Regering heeft gemaakt.

Blijf op de hoogte van Jeugdwerk werkt

Tussen nu en eind september informeert de Vlaamse Jeugdraad met de regelmaat van de klok over Jeugdwerk werkt. We reiken onze beleidsmakers nogmaals de hand om uit te leggen waar de vraag voor 7 miljoen (extra) vandaan komt, waarom deze oproep broodnodig is. Ondertussen houden we de sector via de website & social media van de Vlaamse Jeugdraad op de hoogte. Op de Commissie Jeugdwerk van 20 september staat dit dossier bovenaan de agenda.

Vragen over jeugdwerk werkt? Wil je het Pamflet #Jeugdwerkwerkt alsnog ondertekenen? Mail Dries De Smet: Dries.DeSmet@vlaamsejeugdraad.be.

Lees ook ...