Middenveld bundelt krachten tegen GAS-wetgeving

28/05/2013Tags: -boete, gas

Op 15 mei werd het wetsvoorstel rond de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) goedgekeurd in de Commissie voor Binnenlandse Zaken, donderdag 30 mei 2013 volgt wellicht  de plenaire stemming in het federaal parlement. Het middenveld hoopt met een laatste, krachtig signaal om de Kamerleden alsnog op andere gedachten te brengen.

Alle Kamerleden kregen een brief in hun mailbox, ondertekend door 213 bovenlokale middenveldorganisaties uit de 3 taalgemeenschappen, samen goed voor ettelijke miljoenen leden. De brief is een nadrukkelijke vraag aan alle Kamerleden om de nieuwe GAS-wetgeving niet goed te keuren. De kritiek op het wetsvoorstel is fundamenteel en heeft betrekking op de scheiding der machten, het begrip ‘overlast’ en de aanpassing van het wettelijk kader zonder evaluatie.

“De nieuwe GAS-wetgeving is problematisch op verschillende punten. De wetgeving verlaat het principe van de scheiding der machten, een belangrijk fundament van onze democratie. Door het begrip overlast zonder duidelijke grenzen af te bakenen, staat de deur voor willekeur ook helemaal open. Het wettelijk kader wordt ook aangepast zonder een ernstige evaluatie en objectief onderzoek naar de impact van de huidige wetgeving. Het middenveld pleit voor een nieuwe dialoog om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Het lijkt ons nu wel heel moeilijk om dit signaal zomaar naast zich neer te leggen. Onze bedenkingen gaan over de fundamenten van onze democratie,” zegt Lander Piccart, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, namens het verenigde middenveld tegen GAS.