Minister verduidelijkt bestemming budgetsverhoging jeugd

09/02/2017Tags: middelen, subsidies, Gatz, minister van jeugd

Vlaams Minister van Jeugd Sven Gatz kondigde eind september een verhoging aan van het budget voor jeugdwerk. Maar waar komen die extra middelen vandaan? De Vlaamse Jeugdraad zocht naar duidelijkheid over de exacte bestemming van deze middelen. Op 19 december 2016 communiceerde de minister dat er 500.000 euro vrijkomt voor het project Bruggenbouwers, nadat hij op 28 september 2016 communiceerde dat er 1.000.000 vrijkwam om het brede jeugdwerk te ondersteunen. De Vlaamse Jeugdraad stelde zich vragen bij deze communicatie.

In een brief verduidelijkt de Minister nu dat het eerste een concretisering is van het tweede. In 2017 gaat 500.000 euro naar het project ‘Bruggenbouwers’, om in 2018 opnieuw aan de begroting Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid te worden toegevoegd. Om dit zo ‘blijvend aan te wenden voor de ondersteuning van het jeugdwerk’.

Het is dan ook meteen duidelijk dat jeugdwerkorganisaties best op de projectoproep intekenen, willen ze aanspraak maken op de middelen voorzien met de verhoging. Landelijk georganiseerde verenigingen kunnen wel degelijk een projectaanvraag indienen wanneer ze op lokaal niveau in overleg met lokale spelers, een concreet bruggenbouwersproject willen opzetten.

Als de jeugdorganisaties structurele initiatieven willen nemen rond gelijkekansenbeleid en stedelijkheid, hoopt de minister deze te lezen in de pas ingediende beleidsnota’s.