Minstens 3 redenen waarom Ketnet Junior een goed idee is.

05/07/2017

In de Standaard van 23 juni verscheen het artikel: ‘Ketnet wil een broertje’ [1]. Een broertje of een zusje, dat is ons om het even, maar een junior versie lijkt ons wel wat. Binnenkort beslist de Vlaamse Regering of de openbare omroep een nieuw kanaal in het leven roept gericht op 0-5 jarigen. Waarom de Vlaamse Jeugdraad het voorstel van de VRT steunt:

EINDELIJK EEN INITIATIEF OP MAAT VAN DE ALLERKLEINSTEN

Het is erg moeilijk om met één zender kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen te bereiken.
Met Ketnet junior hoeft Ketnet geen spreidstand meer te maken om op één zender kinderen van 0 tot 12 jaar te bedienen. Kinderen jonger dan zes hebben nu eenmaal andere noden en verwachtingen dan oudere kinderen en kunnen dus best via een apart kanaal bediend worden. Ketnet junior kan sterk toeleiden naar Ketnet en de oudere doelgroep op Ketnet zal minder snel afhaken omdat andere programma’s op Ketnet voor hen te kinderachtig zouden zijn. Bovendien zien we nu een dalend bereik [2]bij Ketnet voor de jongste doelgroep 4 tot 8-jarigen.

Ketnet Junior bestaat al online en in de vorm van een app. Het lineair aanbieden van televisie via een traditioneel tv-zender is ondanks alle digitale evoluties nog steeds het meest op maat van jonge kinderen. Een voorgeprogrammeerd aanbod op maat  is veiliger en meer gecontroleerd dan het bekijken van filmpjes op  smartphone- of tablet, waar ook ongepaste inhoud de revue kan passeren. Bovendien heeft een aanzienlijk deel van de kinderen (ongeveer 20% volgens diverse onderzoeken[3]) geen toegang tot of toch niet vaak tot nieuwe technologieën.

Een sterk merk vraagt om een multimediaal aanbod. Een traditioneel televisiekanaal kan een betrouwbare opstap zijn naar het online aanbod en de bekendheid van de online toepassingen alleen maar versterken.

MET KWALITATIEF AANBOD VAN EIGEN MAKELIJ

Jonge kinderen vinden nu vooral hun gading bij commerciële – vaak in oorsprong - Amerikaanse kinderzenders, zoals Disney en Nickelodeon. Door meer Vlaamse producties voor de jongste leeftijdscategorie (of meer Vlaamse stemmen) zullen de programma’s meer aangepast zijn aan de leefwereld van de allerkleinsten, duidelijker, meer begrijpbaar en herkenbaar zijn. Een Vlaamse invulling vanuit de eigen Nederlandse taal is ook positief voor de taalontwikkelingsnoden, zeker voor kinderen met een anderstalige achtergrond.

Een programma-aanbod van eigen makelij kan – naast een positief effect op de eigen creatieve industrie - ook inzetten op thema’s en noden die vandaag in Vlaanderen actueel zijn en dus nauwer aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren die hier opgroeien en niet in Californië of Hong Kong. Mét aandacht voor de diversiteit die Vlaanderen kenmerkt. We vragen hierbij uitdrukkelijk aan de VRT om in zijn aanbod over de netten en programma’s heen oog te hebben voor de diversiteit die onze samenleving en in het bijzonder onze kinderen en jongeren kenmerkt. We zien een voortrekkersrol weggelegd voor de VRT om komaf te maken met stereotypes over gender, afkomst, seksualiteit en handicap.[4]

OOK JONGE KINDEREN HEBBEN NOOD AAN EEN RECLAMEVRIJE OMGEVING

Commerciële zenders zullen altijd op zoek gaan naar manieren om toch zoveel mogelijk inkomsten te genereren via reclame. Jonge kinderen kunnen echter nauwelijks onderscheid maken tussen reclameboodschappen en vermakende of educatieve content[5]. Ketnet Junior kan ervoor zorgen dat jonge kinderen niet of minder worden blootgesteld aan commerciële content.

Met een reclamevrij kanaal van de VRT zou de Vlaamse Overheid duidelijk aangeven dat de belangen van het kind primeren boven de belangen van marktspelers. Want ook de jongste kijkers hebben recht op een reclamevrije keuzemogelijkheid van televisie.

@Vlaamse regering: maak een keuze waarbij het belang van kinderen primeert.


[1][1] Lees het artikel hier

[2] Hoofdstuk 3.2.1 Bereik bij kinderen, in het dossier Ketnet van VRT

[3] Onderzoeken van GfK en Ipsos in het dossier Ketnet Jr van VRT

[4] In lijn met het advies 10/17 van de Vlaamse Jeugdraad op de beheersovereenkomst van VRT punt 10

[5] Zie het onderzoeksproject ‘Adlit’, in opdracht van toenmalig minister van Media Ingrid Lieten