Stemrecht vanaf 16: binnenkort realiteit?!

11/04/2017Tags: #Stemrecht16, Stemrecht vanaf 16 jaar, 16 jaar, Rechten vanaf 16 jaar, jongerenparticipatie, kiesdecreet, gemeenteraadsverkiezingen 2018, Commissie binnenlands bestuur

De inhoud van dit bericht werd gewijzigd omdat de commissie binnenlands bestuur van woensdag 19 april werd afgelast. Het kiesdecreet zou die dag op de agenda staan, alsook de bespreking van de invoering van stemrecht voor 16- en 17-jarigen. Omdat de datum van de commissie is uitgesteld, wordt ook de communicatie over dit onderwerp opgeschort. Hieronder vindt u wel het integrale bericht terug.

Stemrecht vanaf 16: tot nu toe voer voor debat & opinie, maar binnenkort misschien realiteit. Volgende week woensdag 19 april bespreekt het Vlaams Parlement het kiesdecreet: het decreet dat bepaalt hoe de lokale verkiezingen van 2018 georganiseerd worden. Dat is hét moment bij uitstek om stemrecht in te voeren voor 16- en 17-jarigen.

De Vlaamse Jeugdraad is voor stemrecht vanaf 16 jaar. In mei 2016 stemde de Vlaamse Jeugdraad al een advies pro stemrecht op 16. Omdat jongeren volwaardige burgers van onze samenleving zijn. Omdat jongeren zélf moeten beslissen of ze al dan niet willen gaan stemmen.

Is de politiek klaar voor #Stemrecht16?

Het afgelopen jaar gingen jongeren van de Vlaamse Jeugdraad praten met de verschillende politieke partijen over het thema stemrecht op 16. Open VLD en Groen hadden al een partijstandpunt, en ondertussen spraken ook SPA en CD&V zich uit als voorstander. Daar zijn we als Vlaamse Jeugdraad uiteraard heel blij mee. We hopen dat deze vier partijen er nu ook werk van gaan maken om stemrecht voor 16-jarigen mogelijk te maken.

Deze partijen bezetten samen meer dan de helft van de zetels in het parlement en kunnen er dus voor zorgen dat 16- en 17-jarigen in 2018 mogen meestemmen. Maar een dergelijke wisselmeerderheid wordt in het Vlaams Parlement zelden gevormd. De invoering van stemrecht voor 16- en 17-jarigen is dus perfect mogelijk. Het vergt alleen wat politieke moed: politici zullen over de coalitiegrenzen heen moeten kijken.

Stemrecht, geen stemplicht

We kiezen als Vlaamse Jeugdraad bewust voor stemrecht en geen stemplicht. Geen enkele jongere is dezelfde. Niet elke jongere voelt zich klaar om te gaan stemmen. De Vlaamse Jeugdraad is ervan overtuigd dat jongeren zelf kunnen beslissen of ze al dan niet willen gaan stemmen. De interesse van jongeren in politiek zal bovendien meer stijgen als stemmen een vrije keuze is, dan als ze verplicht worden. Dat blijkt alvast uit een Schots onderzoek (bronvermelding onderaan dit artikel).

Onze argumenten pro #Stemrecht16

Advies in een notendop

  • Jongeren zijn volwaardig lid van onze samenleving en hebben, net als iedereen, hun eigen kijk op hun omgeving en de wereld. Het zijn competente burgers die het verdienen om actief mee vorm te geven aan de wereld.
  • Politici kunnen vandaag rekening houden met de stem van jongeren maar hoeven dat niet. Omdat ze geen stemrecht hebben, zullen politici geen rekening houden met hen. Met stemrecht zullen ze dat wel. In hun standpunten en in hun manier van communiceren.
  • Met de invoering van stemrecht vanaf 16 jaar stimuleer je scholen om meer permanente aandacht te besteden aan maatschappelijke en politieke vorming. Zo zullen de eerste stemmers beter geïnformeerd zijn en verhogen we de betrokkenheid van burgers op de samenleving.
  • De belangstelling en competentie van jongeren voor politiek zal stijgen.

Lees ons volledige advies 'Stemrecht op 16'.

#Stemrecht16: Europa says YES

België is met dit standpunt verre van progressief. In heel wat Europese landen mogen jongeren op 16 al stemmen. Ook Europa vindt dat elk van haar lidstaten  hierover moet nadenken. De leeftijd van 16 jaar werd voorgesteld door de Raad van Europa en het Europees Parlement. Op referenda mogen 16-jarigen zelfs sowieso al stemmen in België.

Stoom jongeren klaar tot wakkere burgers
Stoom politici klaar tot vertegenwoordigers van jongeren

De kous is niet af met het veranderen van dat ene kiesdecreet. Het is slechts een belangrijke stap die nodig is om te zorgen dat onderwijs, politiek, jeugdinformatiespelers… zich verantwoordelijke voelen om jongeren voldoende te informeren over of te betrekken bij politiek en de maatschappij. Stemrecht voor 16-jarigen sluit bvb. perfect aan bij de plannen om op school meer aandacht te besteden aan burgerschap. 

Meer informatie

Alle filmpjes over #stemrecht16 kan je bekijken op deze Youtube-playlist.