Vlaamse Jeugdraad dringt aan op grondige evaluatie GAS-wet

24/04/2015Tags: gas-boete, gas
Het Grondwettelijk Hof verwierp op 23 april de beroepen van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) en de Liga voor Mensenrechten, i.s.m. de Ligue des droits de l’hommes tot vernietiging van de vernieuwde GAS-wet van 24 juni 2013. Een jammere zaak want de nu bijna 2 jaar oude wet  is problematisch op verschillende punten.
 
Vlaamse Jeugdraad pleit sowieso om niet langer gebruik te maken van GAS voor minderjarigen, terwijl de wet dit al mogelijk maakt voor kinderen vanaf 14 jaar. Bovendien is het begrip overlast helemaal niet zo helder als het Grondwettelijk Hof wel beweert. Dit maakt dat de 308 Vlaamse gemeenten elk op hun eigen manier aan de slag kunnen met de wet wat zorgt voor groeiende rechtsonzekerheid en onduidelijkheid. Want wat in de ene gemeente wel mag, levert in een andere gemeente een GAS-boete op. Tenslotte verlaat deze wetgeving het principe van de scheiding der machten, een belangrijk fundament van onze democratie. In het verleden bundelden Vlaamse Jeugdraad, de jeugdsector en het middenveld al de krachten om politici op andere gedachten te brengen, helaas zonder resultaat.
 
Minister van Binnenlandse Zaken Jambon beloofde alvast een GAS-evaluatie in 2016. Vlaamse Jeugdraad schuift zich naar voren als gesprekspartner en dringt nu nogmaals aan op een snelle en grondige evaluatie van de wet en dit samen met jongeren. Daarnaast hoopt de Jeugdraad dat de Vlaamse gemeenten in tussentijd lokaal kiezen voor dialoog en constructieve oplossingen in plaats van repressieve maatregelen zoals een GAS-boete of gemeenschapsdienst.