header.back to home

Adviezen

advice.filter

Filter op geselecteerde tag

Advies over voorontwerp decreet Vlaams beleid tegen radicalisering, extremisme, terrorisme en negatieve polarisatie.

De Vlaamse Jeugdraad schrijft dit advies op verzoek van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams mini...
14/09/2023

Decreet rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp

Dit advies richt zich op het voorontwerp van decreet betreffende de wijziging van het decreet rechtspositie van de minderjarige in...
05/07/2023

Sectorale investeringssubsidies aan cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang

We schreven een advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van sectorale investeringssub...
09/02/2022

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.