header.back to home

Wat maakt jou dé ideale jeugdwerkadviseur?

Ines

Ik ben al enkele jaren actief in de jeugdsector en bouwde daardoor expertise op in verschillende beleidsthema’s. Bij Chirojeugd Vlaanderen ben ik o.a. bezig met jeugdbeleid, duurzaamheid, participatie, jeugdinfrastructuur en evenementen. Om mijn kennis te verbreden neem ik deel aan verschillende overlegorganen, daarnaast probeer ik bij te dragen aan beleidsdossiers die betrekking hebben op deze thema’s. Door eerdere engagementen bij de commissie jeugdwerk en Vlaamse jeugdraad zitten belangrijke beleidsdossiers nog vers in mijn hoofd.

Vanuit die ervaringen wil ik een sterke inhoudelijke bijdrage leveren aan de adviezen van de Vlaamse jeugdraad. Ze zorgen er voor dat ik linken kan leggen tussen oude en nieuwe beleidsdossiers en extra elementen kan toevoegen vanuit andere overlegorganen.

Ik wil graag meebouwen aan een sterke Vlaamse jeugdraad die het belang van kinderen en jongeren en haar organisaties voorop zet in de samenleving. Ik zag de afgelopen jaren steeds hoe de Vlaamse jeugdraad haar tanden er in verschillende beleidsdossiers zette. En dit steeds vertrekkende vanuit wat kinderen en jongeren nodig hebben om zich ten volle te kunnen ontplooien. Ik ben trots op de Vlaamse jeugdraad als sterk adviesorgaan voor de jeugdsector.

Vertel iets meer over jezelf.

Mijn liefde voor het jeugdwerk ontstond voor mij als leiding bij de lokale Chiro. Naast de fantastische ervaringen die ik er op deed, ontstonden er voor mij ook sterke vriendschappelijke banden waar ik samen met mijn familiale banden heel veel belang aan hecht. In mijn vrije tijd ga ik graag ‘Geocachen’ of tokkel ik op de piano. Als het iets sportiever mag zijn, dan kies ik voor inlineskaten. Ik zie mezelf als een persoon die graag initiatief neemt, vanuit die rol proberen ik ook anderen te enthousiasmeren en te motiveren.

Wat zijn de ambities van jouw organisatie en wat is jouw rol daarin?

Ik ben medewerker jeugdbeleid bij Chirojeugd Vlaanderen. Vanuit die functie ben ik actief in verschillende overlegorganen waaronder de commissie jeugdwerk, de kerngroep van de commissie jeugdwerk en andere werkgroepen. Via die weg probeer ik vanuit Chiro mee te bouwen aan sterk jeugdbeleid in Vlaanderen.

Chirogroepen en vrijwilligers brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Diversiteit is voor ons als organisatie dan ook een van de belangrijkste speerpunten. Het Chiroterrein is een plaats waar kinderen en jongeren zich kunnen uitleven, spelen, zichzelf zijn en vrienden maken. Kinderen en jongeren doen er via spel doen ervaringen op en leren er met anderen samenleven en samenwerken. Verder willen we vanuit Chirojeugd Vlaanderen ook betrokken zijn op samenleving en maatschappelijke uitdagingen aankaarten. Ook lokaal neemt Chiroleiding regelmatig een engagement op en probeert op die manier ook de stem van kinderen en jongeren in de gemeente te vertolken. We zijn dus ook sterke pleiter voor aandacht voor de stem van kinderen en jongeren, zowel op lokaal als Vlaams of federaal niveau. Daarnaast willen we streven naar mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren waar zelfontwikkeling en spel centraal staat.

In een notendop

Ik ben Ines en werk voor Chirojeugd Vlaanderen. Ik ben al enkele jaren actief in de jeugdsector en wil vanuit de veelheid aan thema’s die ik opvolg en kennis over eerdere beleidsdossiers de adviezen van de Vlaamse jeugdraad versterken. Mijn doelstelling is om meer impact te hebben op lokaal, Vlaams en federaal jeugdbeleid in het belang van kinderen, jongeren en hun jeugdwerkorganisaties.

  •      Ruimte voor kinderen en jongeren

  •      Vrije tijd

  •      Diversiteit

aankondiging-verkiezingen.png