header.back to home

Wat maakt jou dé ideale jeugdwerkadviseur?

Jan

In de eerste plaats wil ik de stem vertegenwoordigen van de jongeren die zich ‘aan de rand’ van de samenleving bevinden en die de maatschappij vaak niet als kansrijk ervaren. Jaarlijks ontmoeten we met Groep INTRO meer dan 8000 jongeren op scholen, in instellingen, opvangcentra, op de straten en pleintjes, …. En het valt me zo hard op hoe weinig deze (maar ook gewoon tout court) jongeren zelf aan het woord komen in het maatschappelijk debat. Vaak wordt er over hen gesproken maar nooit met hen. Die diverse groep vormt uiteraard niet één stem, maar net heel veel. Het is die diversiteit aan stemmen, achtergronden, visies en gedachten die ik wil laten klinken zodat er simpelweg meer dialoog ontstaat. Ik wil dus jongeren kansen te geven om zich te laten horen / tonen en zélf voor hun stem of mening op te komen.

Vertel iets meer over jezelf.

Naast de Chiro ben ik toch ook nog een beetje gevormd door twee bewust in het leven staande ouders, veel vrienden, een opleiding Sociaal Cultureel werk en meer dan 14 jaar beroepservaring in en rond het jeugdwerk. In mijn vrije tijd ben ik een omnivoor zolang je me niet dwingt op een dansvloer of tot het lezen van giftige reacties op sociale media.

Wat is de ambitie van jouw organisatie en wat is jouw rol daarin?

Ik werk al meer dan 10 jaar voor Groep INTRO. Samen met heel wat jongeren, collega’s en partners streven we elke dag naar een samenleving waarin iedereen meetelt. We doen dat op heel veel verschillende terreinen tegelijk en dat maakt onze organisatie uniek (en mij trots). In het jeugdwerk zijn we vooral actief met jongeren voor wie een toegankelijke en betekenisvolle vrije tijd niet zo evident is. Ik werk na vele jaren in de praktijk nu meer ondersteunend voor teams en collega’s in onze projecten met jongeren.

In een notendop

Ik ben Jan, 36 jaar jong en vader van drie bengels. Met de Vlaamse Jeugdraad kies ik radicaal voor meer dialoog, want dat is wat we op dit moment zo hard nodig hebben! Een dialoog tussen jong en oud, links en rechts, stad en platteland, politiek en burger, …. De voorbije drie jaar heb ik daar in de adviesraad steeds op ingezet en dat wil ik graag blijven doen. De meer dan 18 jaar jeugdwerkervaring in mijn rugzak laat ik hierbij volop doorwegen. Want van één iets moet je me niet overtuigen…jeugdwerkwerkt!

  • Radicaal optimist

  • Iedereen mee

  • #jeugdwerkwerkt

aankondiging-verkiezingen.png