header.back to home

Bio

Toen ik jonger was, voelde ik me nooit thuis in de hokjes waarin ze me probeerde te duwen. Toen ik ouder werd dacht ik ‘fuck it, ik creëer mijn eigen hokje’. Dit kwam samen met een dosis discriminatie. Dit heeft er tot geleid dat ik me vooral bezig houd met alles dat te maken heeft met diversiteit en discriminatie.

Tags

  • superdiversiteit

  • discriminatiebestrijder

  • gelijke kansen

Wat maakt jou dé ideale jongerenadviseur?

Ik ben veel bezig rond het thema diversiteit en doe nu stage in een organisatie die zich inzet voor jongeren. Al voor dat ik wist van het bestaan van de Vlaamse Jeugdraad was ik al iemand die het opnam voor jongeren.  Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en kan er niet tegen wanneer ik zie dat iemand oneerlijk wordt behandeld. Veel van de problematieken die ik hoorde en tegenkwam waren echter dingen die beleidsmatig aangepakt moeten worden. dat heeft me gemotiveerd om me kandidaat te stellen. Ik ben ook niet snel op mijn mondje gevallen en durf te zeggen wat er gezegd moet worden. Ik merk dat er veel jongeren vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd en dat ze vaak niet op de hoogte zijn van beslissingen die voor hen van belang zijn. Hierdoor wil ik me vooral inzetten voor een véél transparantere communicatie tussen politici en de jongeren.

Vertel iets meer over jezelf.

Ik heb eigenlijk geen hobby’s, maar wel een dochter. Vroeger had ik er wel veel zoals zwemmen, tekenen, paardrijden en viool spelen.

Van welke thema's lig jij wakker?

Momenteel zijn de onderwerpen die me echt wakker houden de invloed die deze pandemie heeft op de mentale gezondheid van de jongeren en hoe weinig begeleiding ze daar rond krijgen. Veel jongeren hebben het mentaal zwaar en nu dat er een tweede lockdown om de hoek ligt, maak ik me echt zorgen over hoe deze jongeren dit gaan doorstaan. Daarnaast zijn er veel jongeren die een slechte thuissituatie hebben en gedwongen thuis moeten zitten.

Het tweede thema waar ik momenteel echt over wakker lig is seksueel grensoverschrijdend gedrag en de manier waarop het wordt aangepakt. Te vaak heb ik heb verhaal gehoord dat jongeren niet kunnen dragen wat ze willen dragen zonder seksuele getinte opmerkingen te krijgen of te worden aangerand, te vaak hoor ik dat wanneer een slachtoffer de moed bij elkaar heeft geraapt om haar/zijn/hun verhaal te doen, ze te weinig worden ondersteund.

aankondiging-verkiezingen.png

Blijf op de hoogte!