header.back to home

Wat maakt jou dé ideale jeugdwerkadviseur?

Marnik

Ik ben vrijwilliger bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Ik kan steunen op een groot netwerk om de mening van kinderen en jongeren te verzamelen. Samen met de 300 andere VDS-vrijwilligers zijn we actief op de speelpleinen zodat we voeling blijven houden met de speelplein realiteit. Welzijn en Gelijke kansen zijn voor mij belangrijke onderwerpen. Uit het Buitenspeelonderzoek komt dat kinderen veel minder buitenspelen dan vroeger. Daarom is het belangrijk dat we iedereen terug aan het bewegen krijgen; sporten, spelen, buiten vertoeven! Op vlak van gelijke kansen vind ik het belangrijk dat het jeugdwerk, van binnenuit, racisme, haat en ontoegankelijkheid wegwerkt. Wat zijn de mogelijke drempels? Waar botsen kinderen en jongeren op? Hoe kan jouw organisatie het verschil maken in de buurt? Daar wil ik organisaties of plaatsen, waar kinderen en jongeren samen komen, bij ondersteunen. Ik wil ze handvaten geven om zelf na te denken en antwoorden te formuleren.

Vertel iets meer over jezelf

Door al mijn interesses en ervaringen ben ik creatief en technisch. Ook heb ik me al inhoudelijk mogen verdiepen in verschillende dossiers rond inclusief werken en onderwijs. Naast vrijwilliger bij VDS ben ik ook vrijwilliger bij mijn eigen speelplein en bij Jonge Helden. Ik ben actief binnen studentenvertegenwoordiging en organiseer graag evenementen. Naast al die engagementen studeer ik computerwetenschappen aan de KU Leuven. Het grootste evenement waar ik met trots op terug kijk is ‘SMOS’, een weekend voor 300 speelpeiners.

Wat is de ambitie van jouw organisatie en wat is jouw rol daarin?

Binnen de VDS hou ik me met verschillende zaken bezig. Al enkele jaren help ik het vormingsweekend ‘SMOS’ mee organiseren. Daar zorg ik ervoor dat alles vlotjes verloopt; van materiaalbakken maken tot de techniek voor de mega fuif installeren. Naast het helpen organiseren van evenementen denk ik mee over het beleid van onze regio. Hoe kunnen we met het beschikbare geld de beste cursussen en vormingsmomenten organiseren? Een ander belangrijk aspect is hoe we elke vrijwilliger betrekken om zich thuis te laten voelen. Door mijn interesse in inclusief werken denk ik, op nationaal niveau, mee over inclusie en teken ik mee de grote lijnen binnen de organisatie uit. Als VDS staan we voor meer en betere speelkansen voor elk kind. Dit doen we door een koepel te zijn van en voor het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel. VDS ondersteunt eveneens andere speelinitiatieven. Daarnaast behartigen we de belangen van elk spelend kind.

In een notendop

Hallo! Ik ben Marnik, student computerwetenschappen en vrijwilliger bij de VDS. Ik vertegenwoordig de stem van het speelplein en sta voor meer en betere speelkansen voor kinderen. Ik ga ook voor een meer inclusieve maatschappij. Stem op mij want het speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm die iets te vertellen heeft!

  • Speelpleinwerk

  • Inclusief

  • Vrijwilliger

aankondiging-verkiezingen.png