header.back to home

Wat maakt jou dé ideale jeugdwerkadviseur?

Niele

Al gans mijn leven ben ik gebeten door het jeugdwerk. Jeugdbeleidswerk probeer ik steeds te blijven combineren met het rechtstreeks begeleiden van kinderen en jongeren. Zo behoud je je voelsprieten die je nodig hebt om kinderen en jongeren hun stem, strijdpunten en bekommernissen te laten horen en blijf je vernieuwen in het toepassen en uittesten van nieuwe inzichten en methodieken.

Ik ben al 7 jaren actief voor de Vlaamse jeugdraad en ben AV-lid van de Ambrassade.
Je kan dus zeker zijn dat ik me ten volle 3 jaar in de adviesraad zal smijten. Ik behartig het bredere jeugdwerkveld in al haar diversiteit. Actief zijnde bij Jeugd Cultuur en Wetenschap zou ik bijvoorbeeld een stem zijn voor alle kleinere jeugd- en vakantieorganisaties. Maar met een verleden bij JNM en de scouts zal ik dit zeker verzoenen met de belangen van de meer gekende jeugdbewegingen. Als API binnen Hujo en met een jaaropleiding als hulpverlener voor traumaverwerking, ga ik moeilijkere thema’s niet uit de weg. Ik doorbreek tradities wanneer nodig en benader uitdagingen vanuit een participatief, progressief en wetenschappelijk onderbouwd perspectief.

Vertel iets meer over jezelf.

Naast het jeugdwerk heb ik ook een passie voor ecologie en ruimtelijke ordening.

Buiten coronatijden hou ik van lift-wildkampeer-reizen. Ik geef les over kind slavernij en -arbeid op basisschooltjes en steun zo schoolprojecten in Pakistan. Ik ben een postgenderist en verwijs het binair gender- en geslachtsmodel actief naar het verleden. Zelf ben ik dus non-binair en kom uitgesproken op voor kinderen en jongeren die niet passen binnen beperkende genderrollen.

Wat is de ambitie van jouw organisatie en wat is jouw rol daarin?

Humanistische jongeren is een vrijzinnig humanistische jeugdvereniging.
Als jeugdorganisatie stimuleren we kinderen tot kritisch denken en zich te ontplooien tot geëngageerde mensen. We vertrekken vanuit de waardigheid van de mens en het opnemen van verantwoordelijkheid tegenover de medemens, natuur en samenleving. We organiseren vakantiekampen, lentefeestweekenden, debatwedstrijden, internationale uitwisselingen, filopubs,...

Een organisatieprofiel dat zich dus leent tot engagement binnen de Vlaamse jeugdraad.
Maar dat ook een meerwaarde biedt voor een diverse afspiegeling binnen de jeugdraad van het jeugdwerkveld en de verschillende manieren dat kinderen en jongeren in het leven staan.

De 5 prioriteiten ‘Armoede’, ‘Gelijke Kansen’, ‘Goed in je Vel’, ‘Klimaat’ en ‘Mobiliteit’ die kinderen en jongeren gekozen hebben liggen me volledig. Ze verbinden net gelijk in mijn studies en engagementen het sociale met het geografische.

Naast deze prioriteiten zijn integriteitsbeleid, gendergelijkheid en jeugdruimte 3 extra onderwerpen die me drijven.

In een notendop

Jongeren en hun verenigingen een stem geven. Hen helpen wegen op maatschappij en beleid. Een open debatcultuur, emancipatie en kritisch denken. Doelstellingen en waarden die Humanistische jongeren (Hujo vzw) deelt met de Vlaamse jeugdraad. Als Hujo's jeugdwerkkandidaat wil ik me hiervoor inzetten op de adviesraad.

Maar actief zijnde bij meerdere jeugdverenigingen en al 7jaar bij de Vlaamse jeugdraad zelf, wil ik er vooral ook opkomen voor het bredere jeugdwerkveld.

  • Gender- en integriteitsbeleid

  • Sociale en ecologische rechtvaardigheid

  • Jeugdbeleid en praktijk combineren

aankondiging-verkiezingen.png