header.back to home

Wat maakt jou dé ideale jeugdwerkadviseur?

Paulien

Mijn inzichten in cultuurparticipatie, welzijn, onderwijs speelt in zijn voordeel. Binnen de organisatie Bamm! ben ik betrokken binnen diverse projecten. Dit gaat van curator op Pukkelpop om jongeren meer naar musea te brengen, tot vormingen en adviezen aan beleidsadviseurs van grote musea zelf. Als student en stagiair studentenpsycholoog heb ik ook inzicht in het welzijn van jongeren. Zelf sta ik voor actief luisteren naar iedereen die jij wil bereiken. In dialoog gaan verrijkt je inzichten. Zelf ga ik zoveel mogelijk partijen betrekken om gegronde adviezen te vormen. Werken aan de toekomst doe je niet alleen, daarvoor betrek je iedereen.

Vertel iets meer over jezelf.

Cultuur, welzijn, mode, ondernemerschap zijn verschillende interessedomeinen waar ik in betrokken ben. Zo ben ik curator op verschillende plaatsen en geniet ik van een museumbezoek. Zelf volg ik een opleiding mode en ben ik op deze manier een kleine onderneming aan het opstarten. Mijn studies psychologie brengen mij in contact met het welzijn. Hiernaast schrijf ik een thesis over het stimuleren van het cultureel ondernemerschap en engagement van de student. Ik ben altijd op zoek naar leerkansen, want stoppen met leren doe je nooit.

Wat zijn de ambities van jouw organisatie en wat is jouw rol daarin?

Het is de droom van Bamm! (de koepel van AmuseeVous, Mooss, Mastiek en Bazart) om alle kinderen en jongeren inspirerend en verrijkend te laten ontmoeten met kunst en erfgoed en het een betekenisvolle plaats in hun leven te geven.

Niet alle kinderen en jongeren hebben toegang tot kunst en erfgoed. Dat is een probleem omdat cultuurparticipatie tot de universele rechten van het kind behoort, aangezien het belangrijk is voor hun ontwikkeling en welbevinden. Bamm! probeert hier verandering in te brengen door de stem van kinderen en jongeren te versterken, zodat hun belangen steeds worden meegenomen wanneer over kunst en erfgoed wordt beslist.

De motivatie om ons kandidaat te stellen voor de Vlaamse Jeugdraad is gegroeid vanuit het engagement van onze jongeren enerzijds, en de blijvende noodzaak die we voelen om de stem van kinderen en jongeren te versterken anderzijds. Niet alleen wanneer er beslist wordt over thema’s die sterk gelinkt zijn aan onze werking, maar over alles wat impact heeft op de wereld van kinderen en jongeren.

In een notendop

Mijn motto: praat met je doelgroep in plaats van over hen. Cultuurparticipatie is een recht waar ik al jaren voor opkom. Onderschat nooit de kracht van jongerenparticipatie en hun inzet binnen jouw organisatie. Met open conversatie bekom je veel vooruitgang en inzicht.

  •      Cultuurparticipatie

  •      Engagement

  •      Communicatie

aankondiging-verkiezingen.png