header.back to home

Ajar is één van de 8 verkozen jongerenadviseurs van de Vlaamse Jeugdraad. Samen met 7 andere jongeren en 8 jeugdwerkers werd ze in 2020 verkozen tijdens de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad. Maandelijks komen onze adviseurs samen om te vergaderen over het reilen en zeilen van de Vlaamse Jeugdraad. Adviseurs houden de vinger aan de pols rond wat er leeft bij kinderen en jongeren en vertegenwoordigen hun belangen bij beleidsmakers.

Ajar is een expert over de thema's Inburgering en Gelijke Kansen en Brussel.

Lees meer over de adviesraad.