header.back to home

Amir is één van de 8 verkozen jongerenadviseurs van de Vlaamse Jeugdraad. Daarnaast is hij ook de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad.

Samen met 7 andere jongeren en 8 jeugdwerkers werd hij in 2020 verkozen tijdens de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad. De 15 andere adviseurs van de Vlaamse Jeugdraad verkozen Amir tot voorzitter. Maandelijks komen onze adviseurs samen om te vergaderen over het reilen en zeilen van de Vlaamse Jeugdraad. Adviseurs houden de vinger aan de pols rond wat er leeft bij kinderen en jongeren en vertegenwoordigen hun belangen bij beleidsmakers.

Amir volgt het beleidsdomein justitie op, als voorzitter neemt hij ook vaak het woord rond actuele thema's.

Lees meer over de adviesraad.