header.back to home

Anita is één van de 8 verkozen jongerenadviseurs van de Vlaamse Jeugdraad. Samen met 7 andere jongeren en 8 jeugdwerkers werd ze in 2020 verkozen tijdens de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad. Maandelijks komen onze adviseurs samen om te vergaderen over het reilen en zeilen van de Vlaamse Jeugdraad. Adviseurs houden de vinger aan de pols rond wat er leeft bij kinderen en jongeren en vertegenwoordigen hun belangen bij beleidsmakers.

Anita is een expert over de thema's Mobiliteit en Klimaat en Omgeving.

Lees meer over de adviesraad.