header.back to home

Kinderen en jongeren worden nog al te vaak als de toekomst gezien, waardoor hun stem regelmatig vergeten wordt of niet lijkt mee te tellen. Hier wil ik tegenin gaan. Kinderen en jongeren zijn meer dan de toekomst: wij zijn ook vandaag en hebben een mening die er in het hier en het nu toe doet. Ik engageer me binnen de Vlaamse Jeugdraad om de stem van kinderen en jongeren te doen weerklinken. Luid en duidelijk, in de maatschappij en in het beleid. Met onze adviezen kunnen we stevig op de beleidstafel kloppen, zodat beleidsmakers meer rekening houden met de mening van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Een samenleving die rekening houdt met haar jongste burgers en waarin kinderen en jongeren actief mee vormgeven aan het beleid, daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Blijf op de hoogte!