header.back to home

Fien is één van de 8 verkozen jeugdwerkadviseurs van de Vlaamse Jeugdraad. Ze werkt bij Globelink Samen met 7 andere jeugdwerkers en 8 jongeren werd ze in 2020 verkozen tijdens de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad. Maandelijks komen onze adviseurs samen om te vergaderen over het reilen en zeilen van de Vlaamse Jeugdraad. Adviseurs houden de vinger aan de pols rond wat er leeft bij kinderen, jongeren en hun organisaties en vertegenwoordigen hun belangen bij beleidsmakers.

Fien is een expert over de thema's Klimaat en Omgeving en Participatie.

Lees meer over de adviesraad.