header.back to home

Lot is één van de 8 verkozen jeugdwerkadviseurs van de Vlaamse Jeugdraad. Ze werkt bij KLJ als nationaal voorzitter. Samen met 7 andere jeugdwerkers en 8 jongeren zetelt ze in de adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad. Maandelijks komen onze adviseurs samen om te vergaderen over het reilen en zeilen van de Vlaamse Jeugdraad. Adviseurs houden de vinger aan de pols rond wat er leeft bij kinderen, jongeren en hun organisaties en vertegenwoordigen hun belangen bij beleidsmakers.

Lot is een expert over het thema Jeugdwerk.

Lees meer over de adviesraad.