header.back to home

Nick is één van de 8 verkozen jeugdwerkadviseurs van de Vlaamse Jeugdraad. Hij werkt bij Formaat. Samen met 7 andere jeugdwerkers en 8 jongeren werd hij in 2020 verkozen tijdens de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad. Maandelijks komen onze adviseurs samen om te vergaderen over het reilen en zeilen van de Vlaamse Jeugdraad. Adviseurs houden de vinger aan de pols rond wat er leeft bij kinderen, jongeren en hun organisaties en vertegenwoordigen hun belangen bij beleidsmakers.

Nick is een expert over de thema's Jeugdwerk, Inburgering en Gelijke Kansen en Gezondheid.

Lees meer over de adviesraad.