header.back to home

Samuel-Joe is één van de 8 verkozen jongerenadviseurs van de Vlaamse Jeugdraad. Samen met 7 andere jongeren en 8 jeugdwerkers werd hij in 2020 verkozen tijdens de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad. Maandelijks komen onze adviseurs samen om te vergaderen over het reilen en zeilen van de Vlaamse Jeugdraad. Adviseurs houden de vinger aan de pols rond wat er leeft bij kinderen en jongeren en vertegenwoordigen hun belangen bij beleidsmakers.

Samuel-Joe is een expert over de thema's Onderwijs, Inburgering en Gelijke Kansen en Participatie.

Lees meer over de adviesraad.