header.back to home

Wat zeggen jullie over armoede?

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_armoede_16_9_2

Er leven volgens jullie te veel mensen armoede (zowel in België, als internationaal) en dit wordt te vaak vergeten. Armoede bij kinderen en jongeren heeft een grote impact op hun leven, zoals de mogelijkheid tot zinvolle vrijetijdsbesteding, gezonde voeding, spelen, veiligheid en ontwikkeling.

Een groot probleem is dat de kloof tussen arm en rijk vergroot. De kosten om te leven stijgen, maar de inkomens stijgen niet evenredig. Kansarmoede wordt dan ook een katalysator voor verschillende andere maatschappelijke moeilijkheden en problemen.

Binnen dit thema is er volgens kinderen en jongeren een gebrek aan kennis en een perceptieprobleem in de samenleving, waardoor mensen zich nog te weinig bewust zijn van de impact van armoede op de levens van kinderen en jongeren.

Hoe kunnen we volgens jullie armoede bestrijden?

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_armoede_16_9_3

Jullie stelden heel wat oplossingen voor aan onze Touristen.

Er moet volgens jullie voldoende oog zijn voor de garantie van rechten. Dit onder andere op vlak van huisvesting (aanpak thuisloosheid, degelijke en betaalbare woningen), onderwijs (invoer maximumfactuur, hoge kosten hoger onderwijs), (talent)ontwikkeling, gezondheid, vrije tijd, gezonde voeding. Daarnaast hoorden we ook oplossingen op vlak van inkomens: belastingvoordeel van multimiljonairs verminderen, betere controles van belastingontduiking en het minimumloon verhogen of een basisinkomen garanderen.

Jongeren gaven aan dat er meer nood is aan informatie en juiste perceptie rond armoede. Er kan worden ingezet op het zichtbaar maken van problemen die kinderen en jongeren ondervinden, het delen van persoonlijke verhalen van jongeren en het bespreekbaar maken van vooroordelen over kansarmoede. Ook moeten andere mensen zich bewust worden van hun privileges.

Wat kunnen onze beleidsmakers betekenen volgens jullie? Armoedebestrijding moet de prioriteit zijn in de begroting en moet over verschillende levensdomeinen handelen. Beleidsmakers moeten blijven investeren in organisaties voor mensen in armoede en eerlijkere systemen ontwikkelen om armoede te voorkomen. Ook bij lokale besturen is er een grote verantwoordelijkheid om armoede te bestrijden en te voorkomen.

Vind jij dat het thema Armoede een prioriteit moet worden van de Vlaamse Jeugdraad? Stem dan vanaf 9 tot en met 22 november op dit thema én nieuwe adviseurs!

vlaamse-jeugdraad-2020-shortlist-armoede-16-9-4.png

Blijf op de hoogte!