header.back to home

Wat zeggen jullie over Gelijke Kansen?

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_gelijke_kansen_16_9_2

Tijdens gesprekken met De Touristen verwezen kinderen en jongeren erg vaak naar discriminatie en ongelijkheid in de samenleving en het feit dat sommige mensen dubbel zo hard moeten werken voor gelijke kansen. Ze merken op dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om werk te vinden en ervaren de loonkloof tussen man en vrouw als oneerlijk.

Ook ging het erg vaak over de LGBTQI+ gemeenschap, de aanwezige ongelijkheid tussen man en vrouw en de ongelijkheid omwille van een andere huidskleur. Volgens jullie moet iedereen op zoek kunnen gaan naar wat die graag doet en daar ook even kwaliteitsvol in begeleid worden.

De ongelijkheid in kansen is zichtbaar in heel wat verschillende domeinen, zoals . media, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en justitie

Heel wat rechten zijn indirect of direct verbonden met gelijke kansen, maar vaak niet gerealiseerd in de praktijk.

Wat kunnen we volgens jullie doen om gelijke kansen te garanderen voor iedereen?

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_gelijke_kansen_16_9_3

Diversiteit moet een standaard zijn en moet volgens de respondenten een prominente plaats krijgen in de opvoeding van kinderen en jongeren. Doelen moet je kunnen bereiken omwille van capaciteiten en niet door bepaalde kenmerken als gender of afkomst.

Kinderen en jongeren vragen een gelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Maar ook bij de zoektocht naar huisvesting en in gezondheidszorg, onderwijs en justitie? Iedereen moet zichzelf ten volle kunnen ontplooien, het jeugdwerk kan daar een belangrijke rol in spelen.

Er moet meer representatie en weerspiegeling komen van de diversiteit binnen de samenleving. Er moet meer worden gefocust op talenten en capaciteiten, eerder dan uiterlijke kenmerken. Zo vragen jullie onder andere om meer (vrouwelijke) rolmodellen, de Rainbow List 1 te vervolledigen, genderdiversiteit in boeken en literatuur en minder bevestiging van stereotypen.

vlaamse_jeugdraad_2020_shortlist_gelijke_kansen_16_9_4

Sensibiliseren en educatie zijn hier cruciaal. In aanraking komen met diversiteit moet gestimuleerd worden vanaf jonge leeftijd. Onderwijs heeft een belangrijke rol te vervullen om kinderen en jongeren te leren omgaan met onderlinge verschillen. Extreme gedachten bij jongeren moeten opgespoord en aangepakt worden. Gelijke kansen stimuleren betekent ook dat er informatie beschikbaar wordt gesteld over ondersteuning en de verschillende organisaties en instanties in België werkzaam over gelijke kansen.

Er is nood aan een betere aanpak van discriminatie en ongelijkheid, alsook pesten en geweld in deze context. Een voorstel is om buddyprojecten op te zetten waar jongeren, jongeren die gediscrimineerd worden, begeleiden.

Wat kunnen beleidsmakers doen? Beleidsmakers moeten volgens jullie investeren in een gelijke kansenbeleid met als doel de sociale mobiliteit te verhogen. Dit beleid wordt volgens hen best vormgegeven vanuit het advies van ervaringsdeskundigen en met inspraak van diverse groepen in de samenleving. Zo kan worden voorkomen dat bepaalde maatregelen een tegengesteld effect hebben. Ook wordt verwezen naar een ‘check’ op het waarborgen van gelijke kansen en de anti-discriminatieregel bij beleidsbeslissingen.

Vind jij dat het thema Gelijke Kansen een prioriteit moet worden van de Vlaamse Jeugdraad? Stem dan vanaf 9 tot en met 22 november op dit thema én nieuwe adviseurs!

vlaamse-jeugdraad-2020-shortlist-gelijke-kansen-16-9-5.png

Blijf op de hoogte!